En ruta

“… éste es, en rigor, el papel que ha de desempeñar la fotografía: aislar para dotar a lo que es familiar de una virtud de extrañeza.”

Ton Sirera

El gènere cinematogràfic de la “Road movie” és basa en la carretera. La carretera és on es desenvolupa la intriga. “En ruta” no utilitza la carretera com a escenari sinó com a nexe d’unió entre les imatges.

La idea d’aquest projecte va sorgir un dia fent classe de fotografia de viatges. Amb els alumnes discutíem sobre dos temes recurrents en fotografia:

  • La necessitat o no de disposar d’equipament tècnic sofisticat per a fer fotografies de qualitat.
  • La idoneïtat de les sèries d’imatges per a transmetre una idea o concepte més complex que el podem fer en una sola imatge.

Tot allò es va concretar en aquest projecte, disparat amb telèfon mòbil durant el mes de juliol del 2017.

Es tractava de generar una sèrie d’imatges de paisatge tranquil·la, quotidiana, amb valor com a sèrie.

Servei de fotos de carnet per 10,00 € ! PUNXA AQUÍ PER A MÉS INFORMACIÓ !