Projectes d’autor

Projectes d’autor

Els projectes de fotografia d’autor, creatius, personals … s’encaminen tots cap a una mateixa direcció.

El que dóna sentit a aquests treballs és la volutat d’expressió d’emocions, sentiments, vivències … mitjançant imatges.

Façana Reis i basarda Pro-Am 2013 Entorn Solitud al no-lloc

Stop R2 Dins casa Zenital Obsolet Patrimoni Alta Anoia a l'hora blava

Graffiti Fato Paisatge En ruta Amunt Ser-hi suma

TSALTTQTCQIAEQA

Per qualsevol dubte, o si us n’interessa alguna podeu contactarme a:

Xavier Calvet Camats

Telèfon :  +34 696 646 744

Mail:         xavi@xcc.cat

Servei de fotos de carnet per 8,00 € sense que t'hàgis de desplaçar! PUNXA AQUÍ PER A MÉS INFORMACIÓ !