Retrat

Portrait / Retrat

El retrat ha estat hi serà un dels grans géneres fotogràfics. Les persones atrauen la nostra mirada sempre.